Uvjeti korištenja web domene www.govic-company.hr i njenih podstranica

UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.govic-company.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Govic Company d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.govic-company.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Online Shopa Govic Company i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.govic-company.hr (dalje u tekstu: Online Shop Govic Company) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.govic-company.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Online Shopa Govic Company bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Online Shopa Govic Company u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Online Shopa Govic Company vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Online Shopa Govic Company ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Govic Company d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Govic Company d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa Govic Company, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Govic Company d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa Govic Company u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Online Shop Govic Company te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Govic Company d.o.o. nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Online Shopa Govic Company , te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Online Shopa Govic Company. Korištenjem sadržaja Web Shopa Govic Company korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Online Shop Govic Company, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Online Shopa Govic Company, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Govic Company d.o.o. Usluge Online Shopa Govic Company zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Online Shopa Govic Company, tvrtka Govic Company d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Online Shop Govic Company.
Korištenje usluga Online Shopa Govic Company odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa Govic Company od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Govic Company d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICA www.govic-company.hr I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Online Shopom Govic Company, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Govic Company d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Online Shopa Govic Company, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Online Shop Govic Company nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima tvrtku Govic Company d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Online Shopa Govic Company za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).
Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Online Shopa Govic Company dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Govic Company d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i emaila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Ukoliko korisnik koristi Online Shop Govic Company kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

PROGRAM VJERNOSTI

Opće odredbe
1. Sudjelovanje u Programu vjernosti Govic Company (u daljnjem tekstu: Program), jednako je prihvaćanju ovih propisa. Ove odredbe su podložne promjenama.
2. Program je namijenjen isključivo kupcima e-trgovine www.govic-company.hr. Samo Član naveden na računu imat će pravo pristupa osobnim podacima o računu.
3. Akumulirani Go-WinCoins Programa vjernosti Govic Company (u daljnjem tekstu “Bodovi”) ne predstavljaju vlasništvo Člana i nemaju vrijednost izvan Programa. Dodijeljeni bodovi mogu se povući u bilo kojem trenutku, u skladu s ovim propisima. Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu.
4. Osobni podaci Sudionika Programa koriste se u skladu s politikom privatnosti (vidi Sigurnost osobnih podataka ).
5. Govic Company zadržava pravo isključiti bilo kojeg Člana da koristi Program na način koji nije u skladu s ovim propisima. Isključenje iz sudjelovanja u Programu može rezultirati gubitkom svih zarađenih bodova.
6. Govic Company zadržava pravo izmijeniti ili privremeno ili trajno obustaviti Program, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti Članovima.

Članstvo u Programu
7. Da biste postali član programa, jednostavno otvorite račun na www.govic-company.hr

Stjecanje bodova
8. Program omogućuje skupljanje bodova za kupnju na www.govic-company.hr.
9. Svaki član Programa na početku dobiva 5 bodova kao bonus.
10. Za svaku kupnju na www.govic-company.hr, Član će zaraditi Bodove u vrijednosti od 2-8% neto vrijednosti naručene robe. Na ovaj način zarađeni bodovi mogu se iskoristiti za plaćanje sljedećih narudžbi (u smislu statusa članstva).
11. Bodovi se dodjeljuju svakom članu pojedinačno. Bodovi za svaku obavljenu online narudžbu bit će uplaćeni na račun Člana u roku od 1-2 dana nakon primitka uplate za izdani račun.
U slučaju kašnjenja plaćanja za račun sa odgodom plaćanja, Bodovi se neće dodjeljivati. Za kupnju sa popustima koji proizlaze iz prethodno zarađenih bodova, Član ne prima nove bodove.
12. Bodovi za internet kupnju izračunat će se na temelju cijena koje su važeće u trenutku narudžbe. Valuta naplate za Partnerski program je HRK. Vrijednost 1 boda Partnerskog programa Govic Company (“Go-WinCoins”) je: 10,00 KN. Na primjer, 5 Go-WinCoins = 50,00 KN. Vrijednost bodova u valutama koje nisu KN može se neznatno promijeniti ovisno o tečajnim razlikama ovih valuta u odnosu na KN

Valjanost bodova
13. Kako bi provjerio stvarni broj Bodova i datum njihovog isteka Član se mora prijaviti na račun na www.govic-company.hr
14. Bodovi prikupljeni na računu člana održat će se na računu sve dok se ne iskoriste ili dok ne isteknu (što se prije dogodi).
15. Bodovi stečeni u jednoj kalendarskoj godini ostaju važeći do 31. prosinca sljedeće kalendarske godine nakon toga. Bodovi koji istječu u svakoj kalendarskoj godini moraju se iskoristiti najkasnije do 31. prosinca. Bodovi koji istječu koji se nisu iskorišteni poništavaju se i brišu se sa računa člana.

Realizacija
16. Da biste koristili bodove, prijavite se na članov račun dok kupujete na www.govic-company.hr. Kada dovršite svoju kupnju (košarica), dobit ćete mogućnost korištenja prikupljenih bodova. PAŽNJA! Da biste koristili bodove, morate prikupiti najmanje 50 bodova na svom računu – odnosno na 5 primljenih bodova za početak morate prikupiti najmanje 45 za kupnju u on-line trgovini Govic company.
17. Članovi Programa mogu koristiti bodove za smanjenje vrijednosti. Maksimalna vrijednost popusta omogućuje plaćanje Bodovima do 80% vrijednosti narudžbe.
18. Status članstva se automatski mijenja u VIP kada tijekom kalendarske godine član zaradi X bodova.
Status se dodjeljuje jednom i ne podliježe degradaciji.

Ovi Uvjeti su objavljeni 15. Lipanj 2022. godine na www.govic-company.hr

Govic Company d.o.o.