Govic Company d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.
Dakako, prema sadašnjem stanju tehnologije obje su strane svjesne da nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost uređaja.
Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan uređaj priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste (kablovi, nožni pokretači ; ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.
Neispravnosti servisa Govic Company d.o.o., opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis Govic Company d.o.o.
Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Govic Company d.o.o. neće preuzeti, već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Poklonjeni artikli dobiveni u Govic Company d.o.o. nemaju jamstvo.
Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.Govic Company d.o.o ne odgovara za podatke na šivaćem stroju , HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Ako roba ima jamstveni list od ovlaštenog servisa, kupcu se preporuča da robu preda u ovlašteni servis na rješavanje jamstva.
U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u Online Shop Govic Company, servis Govic Company d.o.o. zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca prema važećem cjeniku usluga. Cjenik usluga Govic Company servisa možete pogledati na našoj web stranici ili zatražiti u našoj prodaji i servisu. U slučaju da je riječ o kompletnom šivaćem stroju kupljenom u Govic Company, tvrtka je dužna locirati i otkloniti sve kvarove.

Govic Company servis naplaćuje usluge servisa isključivo na zahtjev kupca i za sve artikle i strojeve koja nemaju jamstvo u Govic Company d.o.o.

Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

Za proizvode koje kupci ne podignu, Govic Company d.o.o. odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana Govic Company d.o.o. zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo Govic Company d.o.o.

Govic Company d.o.o. uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se sa potpisom na računu kupac slaže s uvjetima kupovine u Govic Company d.o.o.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:
– transportom nakon isporuke
– nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem
– neprimjerenom radnom okolinom
– neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)
– zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)
– ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj , korištenju, itd.)
– ukoliko Govic Company d.o.o. utvrdi da je artikl korišten preko njegovih mogućnosti
– ako su vršene izmjene na artiklu
– uz rezervne dijelove ne dolaze uputstva na hrvatskom jeziku s obzirom na to da su namijenjene za ugradnju isključivo od strane ovlaštene osobe

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA KUPLJENU ROBU