Zamjena podrazumijeva slanje proizvoda na adresu tvrtke Govic Company d.o.o. o vlastitom trošku i pregled proizvoda od strane prodajnog osoblja. Ukoliko se ustanovi da je proizvod ispravan, isti će biti zamijenjen za drugi artikal ili drugu veličinu, po želji kupca. Zamijenjeni proizvod tvrtka Govic Company d.o.o. potom BESPLATNO šalje na adresu kupca.to može učiniti kontaktiranjem Online Shopa Govic Company na tel. 051/301 058

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop Govic Company, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu:

[email protected], prodaja: Govic Company d.o.o., Drenovski put 41, 51000 Rijeka, ili usmeno na broj telefona 051/301 058 od ponedjeljka do petka od 9-19 sati.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem , ogrebotinama, istegnućima, drobljenjem , raznim fizičkim vidljivim oštećenjima sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Zbog toga Govic Company preporuča svojim kupcima:

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na Online Shop Govic Company prilikom izbora proizvoda
– ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Online Shop Govic Company jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici)
– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, uslijed transporta ili krivog skladištenja proizvod je ogreben), što prije obavijestite Online Shop Govic Company i vratite proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost artikla, pažljivo pregledajte upute) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost
Govic Company d.o.o. utvrđuje uvjete povrata − postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata u odnosu na stanje originalne ambalaže/dodataka* uz proizvod vraćenog proizvoda:
* dodacima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi, osnovni i dodatni pribor i sav ostali pribor koji dolazi uz proizvod
** postoci umanjenja, ovisno o situaciji mogu biti kumulativni (npr. u slučaju da nedostaje ambalaža i nedostaje dodatna oprema – ukupan postotak umanjenja iznosi 30%)
Postotak umanjenja iznosa povrata u odnosu na stanje vraćenog proizvoda:
Proizvod Neoštećena i kompletna ambalaža Oštećena ambalaža Nedostaje ambalaža
Šivaći strojevi 0% 10% 20%
Parni sustavi , glačala 0% 10% 20%
Industrijski šivaći strojevi 0% 10% 20%
Pribor za šivanje 0% 10% 20%
Vuna 0% 10% 20%
Rezervni dijelovi Nema povrata
Software Nema povrata

Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Za proizvode za koje je izdano jamstvo vrijede opći jamstveni uvjeti , navedeni na stranicama www.govic-company.hr

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu dokumentaciju uz originalan račun.

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:
Govic Company d.o.o.
Franje Račkog 10
51000 Rijeka
Hrvatska

OIB: 69848131449
Telefon: 051/301 058 (od ponedjeljka do petka od 9-19 sati)

Govic Company d.o.o.