Contact us

    About company

    GOVIĆ COMPANY d.o.o.

    Adress: Drenovski put 41, 51 000 Rijeka
    OIB: 69848131449

    Share capital: 20.000,00 uplaćen u cijelosti