GOVIĆ COMPANY

 F. Račkoga 12
Rijeka, 51000 Hrvatska

Contact us

About company

GOVIĆ COMPANY d.o.o.

Adress: Drenovski put 41, 51 000 Rijeka
OIB: 69848131449

Share capital: 20.000,00 uplaćen u cijelosti